Majowe zajęcia w Poznaniu – przeniesione – California Superbike School VOUCHER

Majowe zajęcia w Poznaniu – przeniesione

Majowe zajęcia w Poznaniu – przeniesione

Z przykrością informujemy, że zajęcia w Poznaniu nie będą mogły odbyć się zgodnie z planem. Oto dlaczego i co proponujemy w zamian.

Drodzy uczniowie, 

Niestety pandemia COVID-19 nie pozwoli nam przeprowadzić zajęć w terminie 10 i 11 maja 2021. Oto krótkie wyjaśnienie sytuacji:

W tym tygodniu dotarły do nas niepokojące wiadomości dotyczące imprez na torze Poznań. Niestety okazały się one prawdziwe i imprezy motocyklowe na Torze Poznań zostały zawieszone do końca maja. Powód? Oczywiście restrykcje rządowe, ale przede wszystkim wysoce utrudniony dostęp do opieki medycznej i obawa, czy osobom które doznają kontuzji będzie udzielona pomoc medyczna w sposób niezwłoczny i właściwy.

Kolejny powód to restrykcje w podróżowaniu, które dotyczą personelu szkoły, który trafia na nasze zajęcia z wielu krajów Europy. Zmaterializował się najgorszy scenariusz i ostatecznie obostrzenia dla większości z naszego personelu będą obowiązywały do połowy maja.

Podjęliśmy gorączkowe próby przesunięcia imprezy na drugą połowę maja, albo pierwsze dni czerwca, szukając możliwości przeprowadzenia imprezy również na innych obiektach. Niestety nie udało się nam się znaleźć rozwiązania, które pozwoliłoby przeprowadzić nam imprezę zgodnie z właściwym standardem.

Mając wszystko powyższe na uwadze podjęliśmy decyzję, aby odwołać zajęcia w maju w Poznaniu, aby skupić się na dwóch imprezach, które pozostają niezagrożone w kalendarzu: Silesiaring 7 i 8 czerwca oraz Tor Poznań 9 i 10 sierpnia.

Stanowisko w tej sprawie przesłał nam szef brytyjskiego oddziału szkoły, Gary Adshead:

Dear Polish students,

We hope you are all remaining safe and well during this pandemic, a truly testing time for us all. Unfortunately the legacy of the last year still rumbles on and we are sure that you cannot wait to get back out on track to ride your motorcycle(s) and hone your skills with us. You can all rest assured that every member of the coaching staff is also going stir crazy and there is mounting excitement for the restart of CSS this year. However, I’m afraid that moment is going to be delayed for a little while longer due to the following situation also here in the UK:

Following several recent conversations between Polish and UK school branches, we have determined that due to government restrictions we are unable to fly from the UK until after May 17th at the earliest.  This sadly means that UK coaches are unable to travel to Poland for your May school on the 10th and 11th. 

The UK is still operating a travel ban and whilst we have waited for clarification and guidance from the UK government it has not been forthcoming and we do not want to leave this decision to the last minute, thus causing greater disappointment, uncertainty and inconvenience to you, our students.

Unfortunately the government’s stance also affects our other European events in May and sadly we have had to cancel the Bulgarian and Greek schools as well as Poland.

We fully understand the position that this puts both you all in, especially after last year, but we hope that the UK government’s travel restrictions will be completely lifted after May 17th, and that the schools in Silesiaring and Poznan will proceed.

Please accept our sincere apologies to all existing and new students of the school for the disappointment this may have caused you. We understand your frustration as we have had to cancel the first 2 school dates in the UK due to restrictions and uncertainty, but we hope that you are able to reschedule your diaries and join us later this year when we can run events that will exceed your expectations.

Polish school branch puts on an exceptionally professional event and the Polish students and their willingness to learn and apply the school’s techniques are on the top tier. We want the Polish school to continue for a long time into the future but this is a temporary situation that we currently have no control over. 

We hope that you understand our position and we look forward to seeing you all on a track in Poland before long.

Drodzy Polscy Studenci,

Mamy nadzieję, że wszyscy pozostaniecie bezpieczni i zdrowi podczas tej pandemii, prawdziwego czasu testów dla nas wszystkich. Niestety, dziedzictwo zeszłego roku wciąż trwa i jesteśmy pewni, że nie możesz się doczekać powrotu na tor, aby jeździć na motocyklu (-ach) i doskonalić swoje umiejętności razem z nami. Możecie być pewni, że każdy członek sztabu trenerskiego również oszaleje i rośnie podekscytowanie związane z ponownym uruchomieniem CSS w tym roku. Jednak obawiam się, że ta chwila zostanie trochę opóźniona, również z powodu następującej sytuacji w Wielkiej Brytanii:

Po kilku ostatnich rozmowach między polskimi i brytyjskimi oddziałami szkolnymi ustaliliśmy, że z powodu ograniczeń rządowych nie możemy latać z Wielkiej Brytanii najwcześniej przed 17 maja. To niestety oznacza, że brytyjscy trenerzy nie mogą przyjechać do Polski na Twoją majową szkołę 10 i 11 maja.

W Wielkiej Brytanii nadal obowiązuje zakaz podróżowania i chociaż czekaliśmy na wyjaśnienia i wskazówki ze strony rządu Wielkiej Brytanii, nie zostały one przekazane i nie chcemy zostawiać tej decyzji na ostatnią chwilę, powodując tym samym większe rozczarowanie, niepewność i niedogodności.

Niestety stanowisko rządu wpływa również na inne nasze majowe wydarzenia europejskie i niestety musieliśmy odwołać szkołę bułgarską i grecką, a także Polską. W pełni rozumiemy pozycję, w której ta decyzja stawia was wszystkich, zwłaszcza po zeszłym roku, ale mamy nadzieję, że ograniczenia w podróżowaniu przez rząd Wielkiej Brytanii zostaną całkowicie zniesione po 17 maja, a szkoły w Silesiaring i Poznaniu będą działały normalnie.

Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny dla wszystkich obecnych i nowych uczniów szkoły za rozczarowanie, jakie to mogło spowodować. Rozumiemy frustrację, ponieważ musieliśmy odwołać pierwsze 2 terminy szkolne w Wielkiej Brytanii z powodu ograniczeń i niepewności, ale mamy nadzieję, że będziesz w stanie przełożyć swoje sprawy w kalendarzu i dołączyć do nas jeszcze w tym roku, kiedy będziemy mogli prowadzić imprezy, które przekroczą twoje oczekiwania.

Polska filia szkolna stawia na wyjątkowo profesjonalnie przygotowane wydarzenia, a polscy uczniowie i ich chęć uczenia się i stosowania szkolnych technik są na najwyższym poziomie. Chcemy, aby polska szkoła istniała jeszcze przez długi czas w przyszłości, ale jest to sytuacja przejściowa, nad którą obecnie nie mamy kontroli.

Mamy nadzieję, że rozumiesz nasze stanowisko i nie możemy się doczekać, aby wkrótce zobaczyć Was wszystkich na torze w Polsce.

Gary Adshead. 

Chief Riding Coach.

Co proponujemy?

Zgodnie z naszymi zimowymi deklaracjami – macie pełną opcję możliwości w sytuacji jaka nas zastała:

1. Możecie przenieść Wasze szkolenie na dwie pozostałe imprezy w sezonie 2021. Pierwsza z nich to Silesiaring w dniach 7 i 8 czerwca, druga to Tor Poznań w dniach 9 i 10 sierpnia. Na te imprezy zwiększymy obsadę trenerską, tak aby każdy z was był obsłużony zgodnie z naszym standardem. Postaramy się również przygotować dla Was dodatkowe atrakcje szkoleniowe i pozaszkoleniowe. Tak jak napisał Gary – chcemy, aby te imprezy wyprzedziły Wasze oczekiwania.

2. Jeśli nie jesteście w stanie wpisać się w w/w imprezy możecie zgodnie z polskim prawem poprosić nas o przygotowanie vouchera na szkolenie w sezonie 2022. Będzie on ważny do końca naszego przyszłego sezonu.

3. Jeśli nie jesteście w stanie wpisać się dwa powyższe punkty – otrzymacie od nas zwrot środków w pełnej wysokości zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem, to jest w terminie 180 dni od daty rezygnacji.

Prosimy o informację zwrotną, które z w/w rozwiązań wybieracie!

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Waszej dyspozycji. Piszcie lub dzwońcie. Mamy nadzieję wkrótce zobaczyć Was na torze!