Ważne! Zmiany w kalendarzu 2020! - California Superbike School VOUCHER

Ważne! Zmiany w kalendarzu 2020!

Ważne! Zmiany w kalendarzu 2020!

Za miesiąc odbyć się powinno zaplanowane pierwsze w sezonie 2020 szkolenie California Superbike School w Polsce. Świadomi faktu, że bardzo wielu z Was rezerwuje miejsca z dużym wyprzedzeniem oraz, że układacie swoje plany rodzinne i zawodowe tak aby wziąć udział w naszych imprezach, czujemy ogromny ciężar odpowiedzialności za decyzje dotyczące ewentualnych zmian w naszym kalendarzu. W dotychczasowej historii szkoły w Polsce nie przenosiliśmy szkoleń na inne terminy, ale w tym roku jesteśmy zmuszeni do zastosowania takiego środka.

Na chwilę obecną rozwój epidemii w Polce nie przyjął takich rozmiarów jak w wielu krajach Europy i szkolenie zaplanowane na maj ma teoretyczną szansę się odbyć. Ograniczenia, które wprowadził rząd Polski i które wkrótce mają być „luzowane” mówią o zakazie podróżowania do 3 maja. Nie mamy jednak żadnej gwarancji że środki te nie zostaną przedłużone. Dlaczego wspominamy o możliwości podróżowania? Jak wiecie – szkoła jest organizacją międzynarodową i większość naszego personelu stanowią obywatele praktycznie całej Unii Europejskiej, w tym krajów najbardziej dotkniętych epidemią: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Grecji. Nie mamy żadnej gwarancji, że nawet w przypadku gdy Polska otworzy swoje granice – wymienione kraje uczynią podobnie. Nie wiemy też, czy osoby przyjeżdżające do Polski z tych krajów nie będą poddawane dodatkowym środkom zabezpieczającym jak kwarantanna, badania, itd.

Próba przeprowadzenia imprezy w terminie 14 i 15 maja byłaby tym samym podjęciem dużego ryzyka. W przypadku utrzymania bądź wręcz zaostrzenia środków bezpieczeństwa bylibyśmy zmuszeni w ostatniej chwili wydarzenie to przenosić na inny termin.

Te same środki ostrożnościowe postanowiliśmy podjąć również w stosunku do imprezy zaplanowanej na 8 i 9 czerwca na torze Silesiaring. Impreza ta zostaje przesunięta o 6 tygodni na nowy termin 27 i 28 lipca, co daje nam dodatkowy margines bezpieczeństwa pozwalający na bezpieczne zaplanowanie i przeprowadzenie imprezy.

Co to oznacza w praktyce?

Uczniowie, którzy są zarejestrowani na szkolenie 14 i 15 maja mogą wybrać dowolny termin spośród dat: 27 i 28 lipca na torze Silesiaring oraz 21 i 22 sierpnia na Torze Poznań.

Uczniowie zapisani na szkolenie w dniach 8 i 9 czerwca na torze Silesiaring są automatycznie przepisani na nowy termin, to jest 27 i 28 lipca na torze Silesiaring, ale jeśli wyrażą takie życzenie – mogą również przepisać się na termin 21 i 22 sierpnia na Torze Poznań.

Dla uczniów zapisanych na 21 i 22 sierpnia na Torze Poznań nic się nie zmienia. Impreza odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Jak zmienić rezerwację?

Uczniów, którzy zarejestrowani byli na imprezy w maju i czerwcu prosimy jedynie o informację, na który z nowych terminów 2020 przenieść Waszą rejestrację. Papierologię zrobimy za Was, Wy dostaniecie gotowe potwierdzenie zmiany daty.

Inne opcje?

Z uwagi na podjęte przez rząd działania które przybrały postać „Tarczy Antykryzysowej” informujemy Was, że zarówno Wy, jak i szkoła możemy korzystać z praw i obowiązków, które nakłada na nas wszystkich rzeczony dokument. Definiuje je Art. 15zp. w brzmieniu:

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.
2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.
3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

Oznacza to, że poza przełożeniem terminu szkolenia możemy Państwu zaproponować voucher ważny przez 1 rok na analogiczne szkolenie. My wychodzimy o krok dalej i jeśli zdecydujecie się Państwo na takie rozwiązanie – voucher będzie ważny na dowolną naszą imprezę w całym sezonie 2021.

Macie państwo również prawo do zwrotu środków, które mamy obowiązek zwrócić Państwu w terminie 180 dni od Waszej rezygnacji ze szkolenia. Jeśli chodzi o zwrot środków wyznaczony przez ustawodawcę, to nie ukrywamy, że będziemy z tej możliwości korzystać. Liczymy tutaj na Państwa wyrozumiałość z uwagi na dwa istotne czynniki. Po pierwsze dla organizatorów imprez wymagających planowania i organizacji z dużym wyprzedzeniem, którzy na dzień dzisiejszy ponieśli większość kosztów związanych z przeprowadzeniem imprezy – zwroty w praktyce oznaczać mogą eutanazję dla firmy. Osobną kwestią pozostaje fakt, że dodatkowy czas potrzebny będzie nam również na wycofanie zapłaconych podatków, głównie VAT, który już od dawna znajduje się na kontach Urzędu Skarbowego.

Wiadomość, którą do państwa przesłaliśmy jest dosyć obszerna, ale chcieliśmy zaprezentować możliwie najpełniejszy obraz sytuacji. Nie ukrywamy, że liczymy na Państwa elastyczność i wyrozumiałość.

Tymczasem dbajcie o siebie i bliskich, ale także… prosimy pamiętajcie, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą. Pomyślmy o wszystkich małych firmach i rodzinnych biznesach wokół nas, które czynią nasze codzienne życie lepszym, przyjemniejszym, bezpieczniejszym. Zamówcie coś na wynos z Waszej lokalnej knajpki. Umówcie się na wizytę u swojego ulubionego fryzjera, nawet jeśli nie możecie teraz się do niego udać. Niech ci ludzi widzą światełko w tym koszmarnym tunelu. Opłaćcie z góry karnet w Waszej ulubionej siłowni, bo to teraz my możemy poprawić ich kondycję. Takie drobne gesty w tych dniach są warte więcej, niż stojące za nimi pieniądze. Oni jak się okazuje mogą teraz liczyć głównie na Was i Wasze wsparcie.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Waszej dyspozycji. Piszcie, dzwońcie, chętnie z Wami będziemy rozmawiali.

Wasz zespół California Superbike School w Polsce,